Kopplingsproblem

Även fast moderna kopplingar på många sätt är bättre än någonsin och krånglar mindre finns det fortfarande problem, speciellt på bilar som inte fått ta del av den nya tekniken. Bosse bildoktor går i den här artikeln igenom de vanligaste problem som brukar kunna dyka upp i kopplingen.

Idag är det bara kopplingar som utsätts för extremt mycket stress som brukar kunna utveckla lameller som slirar. Då detta är en hemsida om motorsport och många av oss tycker om att pressa bilarna lite extra tycker jag att det ändå är viktigt för oss att gå igenom. Ett sätt att testa om det börjar bli ett problem är att köra ca 70 km/tim upp för en brant backe, köra gasen i botten och sedan väldigt snabbt trycka ner kopplingen så att motorn börjar gå upp i varv för att sedan på direkten släppa upp den igen. Om det tar ett tag innan den börjar greppa och den kanske slirar lite innan tyder det på att lamellerna är slitna.

Ett annat tecken kan vara att man måste släppa kopplingen allt högre upp för att den skall börja ta. Om den istället tar för tidigt är det antagligen någonstans i överföringskedjan från pedal till kopplingen som problemet sitter. Det kan vara en vajer som är fel, vajerns fästpunkter som är skadade eller om något problem med den hydrauliska överförningen om bilen istället har det.

I detta fallet gäller det helt enkelt att noga undersöka vad som gått sönder så att du inte lagar eller byter ut fel del. När du är säker på din sak kan du sedan lugnt gå in på någon e-butik och köpa en ny koppling, oavsett om det är en koppling till din Volvo eller till ett annat märke finns det ett bra utbud online.

Om bilen har hydraulisk koppling bör båda cylindrarna bytas. Både den vid kopplingen och pedalen. Om detta inte görs kommer den som inte byts på direkten slitas betydligt snabbare och inom snar framtid antagligen behöva bytas ut i vilket fall som helst. Detta på grund av det högre trycket som den nya cylindern skapar i systemet.